ΕισαγωγήΠαρόλο που οι καρδιαγγειακές παθήσεις θεωρούνται συχνότερες στους άνδρες, ωστόσοαποτελούν τη συχνότερη αιτία θανάτου τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Ημόνη διαφορά έγκειται στο ότι τα συμπτώματα στις γυναίκες μπορεί να διαφέρουν σημαντικάαπό αυτά των ανδρών.ΣυμπτωματολογίαΌσον ...